Lemvig Biogas
Biogaslager
Biogasproduktion
Vejrstation
Temperatur
Vindhastighed
Samlet elproduktion
Samlet varmeproduktion
Samlet varmelager
Klinkby
El
Biogasmotor
Naturgas motor
Naturgas kedel
By
Industrivej
El
Biogasmotor
Flis kedler
Olie kedler
Biogas-kedler
Vestby
Østby
Vestavej
El
Biogasmotor
Fliskedel
Nr. Nissum
El
Naturgasmotor
Naturgas kedel
By